Circle Competition

Ang Manananggal sa Unit 23B

Ang Manananggal sa Unit 23B

Prime Cruz

Baboy Halas

Baboy Halas

Bagane Fiola

Best. Partee. Ever.

Best. Partee. Ever.

Howard "HF" Yambao

Hinulid

Hinulid

Kristian Sendon Cordero

Patay na si Hesus

Patay Na Si Hesus

Victor Kaiba Villanueva

Purgatoryo

Purgatoryo

Roderick Cabrido

Women of the Weeping River

Women of the Weeping River

Sheron Dayoc